Tarieven

kindercoaching: sessie van een uur: 65 euro per sessie

ouder-kindcoaching: sessie van een uur: 65 euro per sessie

intake op de wei: 30 euro

Kinderyoga: 75 euro voor 10 lessen, proefles gratis

Weerbaarheidstraining voor scholen of kinderdagverblijven: prijs in overleg

Kinderyogalessen voor scholen of kinderdagverblijven: prijs in overleg

lezing of workshop voor scholen, gastouders of kinderdagverbijven: prijs in overleg

workshops voor professionals: prijs in overleg

 

 

 

 

 

 

Privacy beleid

 

Algemeen

Privacy is belangrijk voor Praktijk De Weide. In dit beleidsstuk wordt uitgelegd hoe gegevens van klanten worden verzameld, opgeslagen en gebruikt ten behoeve van de praktijk en de klant, in lijn met de Wet Algemene Verordeningen Gegevensbescherming (AVG). Door gebruik te maken van de diensten van Praktijk De Weide, stemt de klant ermee in dat zijn of haar gegevens worden gebruikt op de wijze zoals uiteengezet in dit privacy beleid. Op de websites vermelde links naar andere websistes, diensten en toepassingen vallen niet onder dit betreffende privacy beleid. De praktijk is niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van andere websites, diensten en toepassingen.

 

Artikel 1. Definities

 • De trainer/coach/praktijk: Judith Penninx, Praktijk De weide
 • De klant: de wederpartij van Judith Penninx, praktijk De Weide. Een klant kan zowel een betalende cliënt zijn als een bezoeker van de website.
 • De website: www. Praktijkdeweide.nl

Artikel 2. Uitgangspunten met betrekking tot persoonlijke gegevens en privacy

Voor de klant moet duidelijk zijn:

 • Welke gegevens over de klant verzameld worden door de praktijk: persoonlijke gegevens
 • Wat de praktijk met de persoonlijke gegevens doet
 • Hoe de praktijk persoonlijke gegevens beschermt en opslaat
 • Hoe de klant volledige controle heeft over de persoonlijke gegevens.

Artikel 3. Het verzamelen van persoonlijke gegevens

3.1    Ten behoeve van de training/coaching/massage worden tijdens de kennismaking de volgende persoonlijke gegevens verzameld:

 • Naam (voornaam, tussenvoegsel en achternaam)
 • Adres en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • De hulpvraag
 • De evt. voorgeschiedenis mbt de hulpvraag

3.2 De coach/trainer houdt een persoonlijk dossier bij van de sessies. Hierin worden enkel persoonlijke ontwikkelingen vermeld betreffende de klant

3.3. Om de website te bezoeken, hoeven geen persoonlijke gegevens verstrekt te worden. De website maakt geen gebruik van cookies.

3.4.1 Bezoekers van de website kunnen via de website informatie opvragen. De volgende gegevens worden daarvoor verzameld:

 • Naam (voornaam, tussenvoegsel en achternaam)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Onderwerp
 • Toelichting op het onderwerp

3.4.2 Bezoekers van de website kunnen via de website zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De volgende gegevens worden daarvoor verzameld:

 • Naam (voornaam, tussenvoegsel en achternaam)
 • E-mailadres

3.5 Om de facebookpagina van Praktijk De Weide te bezoeken hoeven geen persoonlijke gegevens verstrekt te worden.

3.5.1 Bezoekers van de facebookpagina kunnen via messenger of de inbox van facebook informatie opvragen. Praktijk. De volgende gegevens worden daarvoor verzameld:

 • Naam (voornaam, tussenvoegsel en achternaam)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Onderwerp
 • Toelichting op het onderwerp

3.6 Bij contact via e-mail en telefoon verstrekt de klant de betreffende persoonlijke gegevens aan de praktijk

Artikel 4. Het gebruiken van persoonlijke gegevens

De praktijk gebruikt de persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Ter contactlegging tussen coach/trainer en klant
 • Ter verzending van een factuur
 • Een persoonlijk dossier van de van de sessies om ontwikkelingen van de klant te volgen en op af te stemmen
 • Om te reageren op een ingezonden bericht, opmerking of vraag van een klant
 • Voor het verzenden van nieuwsbrieven
 • Om activiteiten te voorkomen of actie te ondernemen tegen de activiteiten die (mogelijk) in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving.

Artikel 5. Het opslaan van persoonlijke gegevens

De praktijk maakt gebruik van een persoonlijke cloud waarop de administratie en alle persoonlijke gegevens van klanten opgeslagen worden. Alleen de coach/trainer heeft toegang tot de gegevens.

Artikel 6. Het delen van persoonlijke gegevens

6.1 De praktijk zal nooit persoonlijk en vertrouwelijke informatie aan derde partijen verstrekken, tenzij:

 • Met schriftelijke toestemming van de klant, bijvoorbeeld bij doorverwijzing naar een hulpverlener
 • Dit wettelijk verplicht en toegestaan is
 • Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden

6.2 Wat betreft de website wordt gebruik gemaakt van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van de website
 • Het verzenden van contactformulieren
 • Het verzenden van nieuwsbrieven

6.3 De praktijk geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden afspraken gemaakt om de beveiliging van de persoonlijke gegevens te waarborgen.

Artikel 7. Gebruikmaking van cookies en soortgelijke technologie

Praktijk De Weide maakt op haar website geen gebruik van cookies en soortgelijke technologie

Artikel 8. Toegang van klanten op persoonlijke gegevens

De klant heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonlijke gegevens die de praktijk van de klant heeft ontvangen. Tevens kan de klant bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft de klant het recht om de door hem of haar verstrekte gegevens door de praktijk te laten overdragen aan de klant zelf of in opdracht van de klant direct aan een andere partij.

Artikel 9. Bewaartermijn

De praktijk bewaart de persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk.

 • De gevoelige persoonlijke gegevens worden 5 jaar bewaard. Hieronder vallen de persoonlijke dossiers.
 • Overige persoonlijke gegevens zoals de NAWgegevens en telefoonnummers worden 5 jaar bewaard
 • De mailadressen blijven onbeperkt bewaard, zolang de klant behoefte heeft aan het ontvangen van de nieuwsbrief.